A weboldal sütiket használ. A böngészéssel ezt elfogadod. További információ.

Bemutatjuk a Gércei Alginitet


A biológiailag tiszta növénytermesztés rögös útja napjainkban

A globálisan jelentkező időjárási és éghajlati anomáliák közvetlen hatásai, a tápanyagok természetes körforgásának csökkenése, talajaink kiürülése jelentős kihívás elé állítják a növénytermesztés valamennyi ágazatát hazánkban is. Függetlenül a termesztésbe vont területek nagyságától, a termesztett kultúráktól, minden gazdálkodó azonos problémákra keresi a megoldást. Hogyan oldható meg gazdaságosan és eredményesen a terméshozamok mennyiségi és minőségi csökkenését alapvetően befolyásoló tényezők kompenzálása?

Milyen termesztési módszerek, alkalmazott agrotechnikák, biológiailag tiszta, természetes anyagok használata ellensúlyozza:

  • a talajok tápanyag mineralizációs képességének radikális csökkenését,
  • a szerves és szervetlen vízoldékony tápanyagok, komplexek gyökérzónából történő kiürülését,
  • a természetes csapadékok mennyiségi csökkenését?

A tudatos, gazdaságos termesztés fenofázisokhoz kötődő alapvető problematikája a felvehető, vízoldékony, mineralizált tápanyagok mennyisége mellett, azok felvételének dinamikája, az ellátás ütemezése.

Justus von Liebig már 1840-es publikációjában megfogalmazott alapvetése a „termés nagyságának fejlődését mindig az a tápanyag korlátozza, amelyik a szükséglethez viszonyítva a legkisebb mértékben áll rendelkezésre".

Gérce település határában bányászott ásványi anyag lelőhely méltán, megalapozottan lett HUNGARIKUM. A természet ezen csodája, nemzeti kincsünk, az ott bányászott GÉRCEI ALGINIT.

A GÉRCEI ALGINIT a növénytermesztés számára a természetes tápanyagpótlás területén olyan sokrétű felhasználást tesz lehetővé, melynek alkalmazhatósága az anyag kialakulásában és összetételében keresendő. Szervetlen és fosszilizálódott szerves összetevők a termesztett növények egyensúlyi tápanyag ellátásához nélkülözhetetlenek. Az alginit a termesztő közeghez keverve, vagy a talajba juttatva mutatja meg sokrétű, közvetett és közvetlen tulajdonságait, javítva a talajok szerkezetét, azok összetételét és tápanyag szolgáltató képességét.

A GÉRCEI ALGINIT a termesztő közegekben és a talajban folyamatosan fejti ki elhúzódó hatását, akár több termesztési cikluson keresztül. Folyamatos feltáródás mellett stabilan biztosítja a termesztett növény számára az optimálisan felvehető tápanyagokat a gyökérzónában, a kimosódás és átmosódás veszélye nélkül. Kiegyensúlyozza a gyökérzóna vízháztartását, így megfelelő közeget teremt a fejlődő növény és a talajban élő mikro- és makro-organizmusok számára. A talaj szervesanyag bázisának megújulását katalizálja, elősegíti a talaj kiüresedésének megállítását, a degradációs folyamat megfordítását. Az alginit összetételénél fogva aktívan részévé válik a talaj mineralizációs és humifikációs folyamatainak, a mineralizálatlan növényi maradványok átalakulását katalizálja. Feltáródása során aktívan épül be és lesz része az új szerves tápanyagokkal töltött makromolekuláknak. A felépülő szerves makromolekulákban stabil mikroelem kelátokat hoz létre hatékony tápanyag bázisként szolgálva a termesztett kultúra számára, vízoldékony tápanyagok formájában.

Az alginit makroelemei (elsősorban a N, P, K), mezoelemi (elsősorban a Ca, Mg, S,) mennyiségileg egészítik ki a termesztőközegek, a talaj természetes meglévő készleteit. A mikroelemek fontos irányító szerepet töltenek be a biokémiai folyamatokban. Meghatározó szerepet játszanak a biokémiai reakciók szabályozásában és azok elősegítésében, így alapvetően befolyásolják a pozitív genetikai kiteljesedést mind a zöldtömeget, mind a termésmennyiséget tekintve. Az alginit kiemelkedően magas mikroelem összessége (elsősorban a Fe. Zn, Cu, B, Mn, Mo,) elengedhetetlenül szükséges elemeket biztosít a termesztett növény számára a különböző fejlődési szakaszokban (fenofázisokban).

A talajok mikroelem készletének alginittel történő pótlása esetén nem fenyeget a túladagolás veszélye. Az alginit természetes szerkezete és természetes összetétele alkalmatlan a túladagolásra.

Függetlenül attól, hogy hol, nagy vagy közepes üzemi növény- és gyümölcstermesztésben, a veteményesekben, esetleg az otthoni kiskertekben megvalósítandó cél a természetes, biológiailag tiszta termesztés, egyik lépték sem nélkülözheti a GÉRCEI ALGINIT jótékony hatását, tulajdonságait.

A degradálódott, kimerült talajok meliorációjának, természetes, kemikália mentes tápanyagpótlásának fontos anyaga az alginites-komposztok keveréke.

A gazdaságosan - akár kistermelői körülmények között is előállítható - alginit tartalmú komposztok használata elengedhetetlen az egészséges, magas beltartalmi értékekkel rendelkező termések termelése érdekében.

Akár a háztáji állattartás során is használhatjuk az alginitet kiszórva az alomra, vagy azzal már előre keverve, s tapasztalhatjuk az alom trágyával, vagy vizelettel telítődése esetén sem keletkeznek (vagy csak csökkent mértékben) ammónia és kénhidrogén gázok. A kiszedett alom vagy mélyalom jobb konzisztenciájú az alginitnek köszönhetően, így könnyebben komposztálható. Hasonló az eljárás a kerti zöldhulladékok feldolgozása során, mivel a begyűjtött zöldhulladékok rétegeit alginittel megszórva jobb hatásfokkal komposztálhatunk.

A GÉRCEI ALGINIT alkalmazásának pozitív környezeti hatásainak szakirodalma az elmúlt negyven év kutatásainak hátterében könyvtárnyi. Az évtizedes alginit használat gyakorlati kis- és nagyüzemi tapasztalatai mutatják, hogy a mennyiségi növekedést és a pozitív minőségi változást úgy sikerült elérniük, hogy a termesztési ciklus fajlagos ráfordítását a korábbiakban alkalmazott agrotechnikával szemben sikerült csökkenteni a talaj tápanyagszolgáltató képességének megőrzése mellett.

 
A gércei alginit kiszerelései: 1 tonna, 900 kg, 15 kg, 5 kg, 1 kg.
A beszerzés lehetőségéről a következő helyeken kaphatnak tájékoztatást:
https://www.alginit.hu/index.php/hu/ertekesites
Telefonszám: 06-1-269-7826 

Hoffmann Tamás
agrármérnök